Tin tức

Trung tâm xúc tiến và phát triển công thương quảng ninh tổ chức hội nghị cán bộ viên chức – người lao động năm 2021 của đơn vị

Tin hoạt động | 17-10-2018 | 6 lượt xem

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/11/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP

Ngày 20/12/2021, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương đã tổ chức Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2021 của đơn vị; hội nghị được tổ chức vào thời điểm đơn vị đã cơ bản hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2021; là dịp để đánh giá, kiểm điểm những mặt đạt được và những tồn tại hạn chế trong năm 2021 đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm mới 2022
 

Trung tâm xúc tiến và phát triển công thương quảng ninh tổ chức hội nghị cán bộ viên chức – người lao động năm 2021 của đơn vị

Trung tâm xúc tiến và phát triển công thương quảng ninh tổ chức hội nghị cán bộ viên chức – người lao động năm 2021 của đơn vị

Năm 2021 vừa qua, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch hoạt động năm đề ra; Quy chế dân chủ của đơn vị được thực hiện tốt; hoạt động Thu – Chi tài chính của đơn vị thực hiện đúng các nội dung, định mức, nhiệm vụ chi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; việc làm và thu nhập của CBVC-NLĐ đơn vị cơ bản được đảm bảo trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp; các tổ chức đoàn thể Công Đoàn, Đoàn thanh niên đơn vị luôn hăng hái đi đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên nhiều mặt hoạt động nghiệp vụ của đơn vị, có nhiều hoạt động phối hợp cùng với chuyên môn đảm bảo thu nhập và quyền lợi chính đáng về vật chất và tinh thần cho CBVC-NLĐ đơn vị…

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, các phát biểu tại Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại cấn sớm được khắc phục như: Cần sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ có liên quan để phê duyệt các nội dung nhiệm vụ Đặt hàng – Giao nhiệm vụ năm 2022 gắn với việc giao kinh phí ngay trong Quý I/2022 đảm bảo đơn vị được chủ động trong triển khai nhiệm vụ; chấp hành nghiêm túc về tiến độ thời gian liên quan đến việc hoàn thiện các bộ hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán các đề án – nhiệm vụ để kịp thời giải quyết các khoản tiền lương, tiền công … cho CBVC-NLĐ đơn vị đúng hạn.
Các kiến nghị, đóng góp của CBVC-NLĐ đơn vị phát biểu tại hội nghị đã được BGĐ Trung tâm tiếp thu, có các trả lời, giải thích thỏa đáng.

Phát biểu chỉ đạo hoạt động của đơn vị tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Hoài Thương đã chỉ ra các nút thắt cơ bản để khắc phục các tồn tại trong năm 2021, định hướng rõ ràng nhằm đẩy mạnh hoạt động của đơn vị trong năm 2022, trong đó chỉ ra trọng tâm là hoạt động của đơn vị luôn cần phải gắn với nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Sở Công thương trên địa bàn, linh hoạt để bám sát chủ đề năm của Tỉnh và các kết luật của đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh tại Hội nghị tổng kết Ngành công thương vừa qua đề đề xuất các nhiệm vụ/hoạt động Đúng và Trúng, từ đó sẽ có điều kiện đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBVC-NLĐ trong điều kiện hoạt động tự chủ.

Hội nghị cũng thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của đơn vị; cùng thống nhất truyền lửa tinh thần Đoàn kết - Yêu thương trong toàn đơn vị; phát huy nỗ lực của mỗi cá nhân, mỗi vị trí việc làm để cùng hoàn thành tốt các phương hướng, chương trình kế hoạch công tác năm 2022 mà hội nghị đề ra.

Cũng tại hội nghị, tập thể Trung tâm và nhiều cá nhân đã nhận được Giấy khen của Sở Công thương đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Tác giả bài viết: Sỹ Trình – Phòng TT &TMĐT

Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc (0)
Nhập thông tin của bạn:

Bài viết mới nhất

Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024 đạt doanh thu gần 18 tỷ đồng

Tin hoạt động | 02-05-2024

Mời tham gia gian hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2024

Tin hoạt động | 10-04-2024

Sẽ có 200 gian hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2024

Tin hoạt động | 25-01-2024

Mời tham gia gian hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Xuân 2024

Tin hoạt động | 15-01-2024

Khuyến mại gắn với bình ổn thị trường cuối năm và Tết

Tin hoạt động | 12-12-2023