CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

1. Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương Quảng Ninh là đơn vị toàn quyền sở hữu hợp pháp Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh theo quy định của pháp luật nước Việt Nam. Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương Quảng Ninh ban hành chính sách hoạt động trên Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh nhằm đảm bảo lợi ích của Khách Hàng và Nhà Bán Hàng.

2. Chính sách này áp dụng cho các Nhà Bán Hàng đăng ký sử dụng, tạo lập gian hàng nhằm trưng bày, giới thiệu Hàng hóa, Dịch vụ đến giao kết hợp đồng, mua bán Hàng hóa, cung ứng Dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng được thực hiện trên Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

4. Hoạt động mua bán Hàng hóa, cung ứng Dịch vụ trên Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

5. Hoạt động mua bán Hàng hóa, cung ứng Dịch vụ trên Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan khi tham gia vào Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh. Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

II. QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA NHÀ BÁN HÀNG

1. Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết có trách nhiệm đọc, cập nhập, tuân thủ và thực hiện theo đúng tất cả quy định, quy trình, chính sách, thông báo (“Chính Sách Thương Mại”) được ban hành bởi Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương theo từng thời điểm nhằm áp dụng đối với Nhà Bán Hàng khi sử dụng dịch vụ.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua bán Hàng hóa hay cung ứng Dịch vụ, thanh toán, quảng cáo, khuyến mãi, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Đảm bảo Hàng hóa, Dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh là Hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam và được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

4. Tự chịu trách nhiệm toàn bộ đối với nội dung, hình ảnh và các thông tin liên quan đến Hàng hóa, Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn mô tả Hàng hóa, Dịch vụ, giá, chương trình khuyến mãi, chính sách sau bán hàng.

5. Bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp bởi Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương tỉnh Quảng Ninh và thông tin cá nhân của Khách Hàng trong quá trình thực hiện giao dịch.

6. Tài khoản của Nhà Bán Hàng được cung cấp bởi Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương tỉnh Quảng Ninh khi tham gia hoạt động trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh được quản lý và đảm bảo an toàn thông tin.

7. Cung cấp các giấy tờ trong quá trình tham gia hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhưng không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, giấy phép khuyến mãi, quảng cáo, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận lưu hành tự do, hóa đơn v.v….

8. Cam kết cung cấp các hồ sơ, giấy tờ cần thiết đối với hàng hóa trong quá trình hoạt động thương mại điện tử theo yêu cầu của Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng tối đa 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ khi nhận được yêu cầu. Nhà Bán Hàng cam kết chịu mọi trách nhiệm đối với hàng hóa bị tịch thu hoặc lưu giữ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm cả khoản tiền phạt do việc chậm trễ trong việc cung cấp tất cả các giấy tờ nói trên. Nhà Bán Hàng thừa nhận và đồng ý rằng hàng hóa bị tịch thu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ không được bồi thường theo chính sách chung của sàn kể cả trường hợp Nhà Bán Hàng đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) nhưng hàng hóa vẫn không được hoàn trả bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà Bán Hàng cam kết làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hàng hóa bị tịch thu và không có bất kỳ khiếu nại hoặc khởi kiện nào với Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh đối với hàng hóa.

9. Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp hoặc tạo những công cụ tương tự công cụ trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc theo bất kỳ hình thức nào mà không được Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thưởng tỉnh Quảng Ninh cho phép.

10. Nhà Bán Hàng tự chịu trách nhiệm với các hoạt động quảng cáo của mình, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật Việt Nam và không được quảng cáo gây nhầm lẫn, bao gồm nhưng không giới hạn: sử dụng các thương hiệu, logo nhận diện chung của Ocopquangninh.com.vn.

III. QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ OCOP QUẢNG NINH.

1.  Đảm bảo hoạt động thương mại điện tử trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

2. Áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà Bán Hàng và thông tin cá nhân của Khách Hàng.

3. Bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định, quy trình nhằm phù hợp với hoạt động của Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

4. Hỗ trợ Nhà Bán Hàng khi giải quyết tất cả các khiếu nại phát sinh trong quá trình thực hiện việc mua bán Hàng hóa, cung ứng Dịch vụ.

(5. Thông báo về biểu giá Dịch vụ, phí, phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp Dịch vụ Thương Mại Điện Tử.

(6. Được cấn trừ trực tiếp vào sao kê của Nhà Bán Hàng đối với chi phí khuyến mãi mà Nhà Bán Hàng đã đồng ý yêu cầu trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh. Nội dung từng trường hợp cụ thể được Nhà Bán Hàng và Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh trao đổi qua email hoặc qua tin nhắn trên hệ thống của sàn.

7. Được quyền đánh giá chất lượng Hàng hóa, Dịch vụ và/hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá Hàng hóa, Dịch vụ của Nhà Bán Hàng và công khai trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

8. Được toàn quyền xử lý đối với Đơn Hàng, Hàng hóa, Dịch vụ trong trường hợp Nhà Bán Hàng không đảm bảo các cam kết về thời gian vận hành, các chính sách vận hành nói chung và Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, kể cả việc bồi thường thiệt hại. Tùy theo quyền quyết định của mình khi xét thấy hợp lý, Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh có quyền từ chối xử lý khiếu nại.

9. Bảo lưu toàn quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với nội dung có nguồn gốc khởi tạo hoặc được hình thành trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh  dựa trên nền tảng của Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh . Đối với hình ảnh, thiết kế,… được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng, Nhà Bán Hàng đồng ý và cam kết rằng Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh có quyền sử dụng hợp pháp mà không vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền của bên thứ ba nào, bao gồm cả việc sử dụng đăng bán chung trên một sản phẩm cho các Nhà Bán Hàng trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh,…

10. Không cam kết cung cấp dịch vụ độc quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

11. Nhằm đảm bảo lợi ích cho Khách Hàng, theo quyết định của mình, Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng thực hiện các hành động và/hoặc không hành động trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp liên quan mà Nhà Bán Hàng không đưa ra được phương án giải quyết hợp lý và/hoặc bằng chứng thuyết phục.

12. Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh, tùy theo quyết định của mình, Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Hợp đồng dịch vụ sàn thương mại điện tử với Nhà Bán Hàng mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Nhà Bán Hàng kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi Nhà Bán Hàng có một hoặc nhiều hành động vi phạm hoặc có khả năng vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm dựa trên đánh giá hợp lý của Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh, mà không cần phải chứng minh hay cung cấp bằng chứng chứng minh nào, bao gồm các trường hợp vi phạm được liệt kê cụ thể dưới đây và các trường hợp vi phạm khác dựa trên Chính Sách Thương Mại hoặc Hợp đồng dịch vụ sàn thương mại điện tử:

Nhà Bán Hàng thực hiện hành vi mà Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh cho là gây phương hại về mặt thương mại, hình ảnh, quyền hoặc lợi ích của Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

Nhà Bán Hàng vi phạm các chính sách, quy định, thông báo được ban hành bởi Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

Nhà Bán Hàng bị phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án.

Nhà Bán Hàng thực hiện hành vi mua đi, bán lại và/hoặc lợi dụng chính sách giá bán và/hoặc trục lợi thương mại liên quan đến Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

Nhà Bán Hàng có dấu hiệu gian lận, lạm dụng dịch vụ, công cụ, chứng từ, chương trình khuyến mãi hoặc trợ cấp được cung cấp bởi Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

Nhà Bán Hàng sử dụng các thông tin, dịch vụ thuộc quyền sở hữu của Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh để tạo hoặc phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động hệ thống của Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh hoặc thực hiện lừa đảo, đe dọa, xúc phạm, phá hoại, cản trở, quấy rối, hoặc các hành vi bất hợp pháp khác.

Nhà Bán Hàng không hợp tác trong việc xử lý Đơn Hàng, xử lý các khiếu nại của Khách Hàng được yêu cầu từ phía các bộ phận vận hành, chăm sóc Khách Hàng của Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

Nhà Bán Hàng lặp đi lặp lại nhiều lần một lỗi vi phạm mà không có hướng khắc phục.

Nhà Bán Hàng không tham gia hoạt động thương mại điện tử liên tục trong vòng 03 (ba) tháng.

Nhà Bán Hàng vi phạm bất kỳ quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 3 nói trên của Chính Sách này.

13. Nhằm đảm bảo lợi ích cho Khách Hàng, theo quyết định của mình, Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh có quyền yêu cầu Nhà Bán Hàng thực hiện các hành động và/hoặc không hành động trong các trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp liên quan mà Nhà Bán Hàng không đưa ra được phương án giải quyết hợp lý và/hoặc bằng chứng thuyết phục.

IV. THÔNG BÁO

1. Trong trường hợp có sự thay đổi chính sách, Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh sẽ thông báo trước tối thiểu 03 (ba) ngày tính đến ngày sự thay đổi có hiệu lực thông qua tin nhắn trên Sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh mà Nhà Bán Hàng đã đăng ký trên hệ thống.

2. Trong trường hợp không đồng ý với sự thay đổi, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thông báo trước ngày hiệu lực áp dụng của thay đổi đó cho Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh thông qua các kênh liên hệ chính thức đường dây nóng (hotline) (0203).3626720 hoặc hòm thư điện tử Xttmqn@gmail.com. Nếu quá thời hạn trên mà Nhà Bán Hàng không có bất kỳ phản đối nào hoặc Nhà Bán Hàng vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trên Sàn Thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh được hiểu Nhà Bán hàng đồng ý với những thay đổi này.