Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Huyện Vân Đồn-Quảng Ninh

Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Quảng Ninh

Địa phương: Thành phố Cẩm Phả-Quảng Ninh

Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Quảng Ninh

Địa phương: Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh

Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Quảng Ninh

Địa phương: Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh

Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Quảng Ninh

Địa phương: Thành phố Uông Bí-Quảng Ninh

Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Quảng Ninh

Địa phương: Thị xã Đông Triều-Quảng Ninh

Cơ quan quản lý: UBND tỉnh Quảng Ninh