Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 47/2014/TT-BYT
Trích yếu: THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Ngày ban hành: 11/12/2014
Ngày đăng: 06/12/2018 17:10:53
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm | Xem trước