Chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 23423
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành: 06/03/2019
Ngày đăng: 14/03/2019 17:06:37
Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Loại văn bản: Hiến pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
Tệp đính kèm: