Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Làm sao có thể tìm được tất cả các sản phẩm mà tôi đã từng thích hay tìm cơ sở đã theo dõi ?

17/12/2018 |

Chào bạn
Để có thể tìm được tất cả các sản phẩm mà bạn đã thích hoặc cơ sở mà bạn đã theo dõi.
Trước tiên, bạn cần phải Đăng nhập vào phần mềm và chọn tới Trang cá nhân của bạn
Ở đây bạn sẽ thấy được 2 mục là "Sản phẩm, cơ sở yêu thích" và "Theo dõi cơ sở". 

Chúc bạn thành công, Cám ơn bạn đã sử dụng phần mềm của chúng tôi !